Innholdsmarkedsføring det engasjerer og bygger tillit

Bygger tillit

Innhold bygger tillit, troverdighet og langsiktige relasjoner. Om man holder seg til «de tre t-ene» i innholdsmarkedsføring handler det også om tålmodighet for å lykkes med godt innhold. Det tar tid å bygge tillit og troverdighet.

Hvordan tiltrekke og begeistre?

Kundene ønsker å kjøpe på egne premisser, og de ønsker også å finne frem til relevant informasjon rundt et produkt eller en tjeneste som passer dem best både tids- og budsjettmessig. På den måten vil de ta mer ansvar også når de skal kjøpe.

Skaper engasjement på SOME

Levetiden øker

Godt innhold bygger tillit og relasjoner.

Innholdsmarkedsføring er merkevarebyggende over tid, og gjort på riktig måte skaper dette et «varig inntrykk». Det handler om å skape nyttig, engasjerende og relevant innhold som folk ønsker å konsumere.

Underholde i stedet for å selge

Content marketing eller innholdsmarkedsføring skal hjelpe, undervise og/ eller underholde i stedet for å selge. For å nå målgruppen din der de er, må du distribuere og promotere innholdet ditt via ulike plattformer. I stedet for å promotere dine produkter og tjenester, promoterer du innholdet ditt.

Lang lesetid på godt innhold

Det finnes vesentlige virkemidler som kan bidra til god innholdsproduksjon. Det finnes ikke kun ett riktig svar på hva som er godt innhold. En stor nytteverdi kan være å lytte til kundene i sosiale medier.

Flere tilbakemeldinger

Eiendomsrett over eget innhold